“Emocje nie są dyskomfortem, który należy rozładować. Emocje są najważniejszym motorem naszego zachowania: emocjami w najszerszym tego słowa znaczeniu – są oczekiwaniem, przyjemnością, głodem. Te emocje lub podstawowa energia, to siła życiowa” Fritz Perls

TERAPIA PAR

TERAPIA DLA PAR

           Terapia pary jest formą pomocy przeznaczoną dla par przeżywających kryzys w związku. 
          Czas trwania terapii jest uzależniony od zgłoszonego problemu (np. zdrada, problemy komunikacyjne – „ciche dni”, kłótnie; choroba; problemy wychowawcze – trudności w znalezieniu wspólnego stanowiska wobec dzieci itp.). 
           Czas trwania sesji: 90 minut 
           Koszt sesji: 250 PLN

psycholog zawodowy Warszawa

Szczerość 


terapia gestalt Warszawa

Uczciwość


Własne cele i plany


walka z depresją Mokotów

Wspólne cele i plany 


Copyright (c)2018, Miasto ludzi Tomasz Desput


Miasto ludzi
$-$$$
Nr. tel.: 518-143-954
Białostocka 9/18
Warszawa, Praga, Mokotów, 00-019