“Nie popychaj rzeki, ona płynie sama.” Fritz Perls

Terapia Indywidualna

TERAPIA INDYWIDUALNA

          Jest to forma pomocy oparta na regularnych, cotygodniowych spotkaniach. Ma na celu zmianę w codziennym funkcjonowaniu i przekroczeniu ograniczeń na drodze do satysfakcjonującego życia w zgodzie z samym sobą. Terapia indywidualna może przyjmować postać terapii krótkoterminowej, kiedy praca skoncentrowana jest na jednym problemie oraz terapii długoterminowej, w której zakres trudności Klienta obejmuje różne sfery funkcjonowania. Terapia krótkoterminowa trwa zazwyczaj do 6 miesięcy, długoterminowa powyżej 6 miesięcy. 
           Spotkania odbywają się zwykle raz w tygodniu, w razie potrzeby klienta lub w sytuacji kryzysowej częściej. 
           
         

          Jest możliwa terapia on-line. Przeznaczona przede wszystkim dla osób przebywających za granicą. Terapia w obszarze merytorycznym, sposobie budowania kontaktu w niczym nie odbiega od terapii prowadzonej w gabinecie.

                   

Świadomość


Zmiana


Teraźniejszość


Odpowiedzialność


Copyright (c)2018, Miasto ludzi Tomasz Desput


Miasto ludzi
$-$$$
Nr. tel.: 518-143-954
Białostocka 9/18
Warszawa, Praga, Mokotów, 00-019